Misticizmo kilmė ir prasmė

Dabarties diskusijose apie misticizmo kilmę ir prasmę dažnai ignoruojami šios sąvokos reikšmių pokyčiai visoje misticizmo istorijoje. Bemaž visai nekreipiamas dėmesys į tai, kaip kuriant ‘globalinį misticizmo reiškinį‘ buvo dauginami stereotipiniai Rytų kultūrų įvaizdžiai. Tačiau išimtinis patyriminio matmens sureikšminimas ne tik iškreipia dvasinių Rytų tradicijų supratimą, bet ir klaidingai reprezentuoja ikimodernistinę sąvokos misticizmas reikšmę ir krikščioniškoje Vakarų kultūroje. Iš tiesų, ar misticizmas yra bendras visų religijų pagrindas? Ar egzistuoja tai, ką galėtume prasmingai įvardyti kaip mistinę patirtį įvairiose pasaulio religijose? Apskritai ar patyrimas yra vienintelė ir neginčijama misticizmo esmė? Galiausiai, kaip vertinti hinduizmo ir budizmo mistikų teiginius apie tiesioginio tikrovės išgyvenimo galimybę? Straipsnyje ir bandoma atsakyti į šiuos klausimus, glaustai apžvelgiant misticizmo tyrinėjimų Vakaruose istoriją. Daugiau>>>