Astrologija Indijos kultūroje: istorinis antropologinis žvilgsnis

Astrologija Indijoje ne tik nebuvo atskirta nuo bažnytinio imprematur, kaip krikščioniškuose Vakaruose, bet kaip integrali socialinės, religinės ir meninės Indijos kultūros dalis amžių bėgyje vaidino itin svarbų vaidmenį ir pasaulietinėje, ir religinėje gyvenimo sferose. Astrologija, kaip sudėtinis indų kultūrinio konteksto sandas, yra itin svarbi religinės istorijos ir kultūrinės antropologijos požiūriu, nes atskleidžia daug socialinių, religinių, kultūrinių kasdienės gyvensenos aspektų. Šiame staripsnyje bandoma glaustai apžvelgti pagrindinius indų klasikinės astrologijos tipus, mokyklas ir istorinės raidos peripetijas, bei atskleisti jos vaidmenį indų kultūroje. Daugiau>>>