Apie kai kuriuos epistemologinius ankstyvosios jogačaros budistinės mokyklos aspektus

Įtakinga Indijos budistinė jogačaros mokykla Vakaruose vis dar dažnai suvokiama kaip solipsistinė, t.y. neigiantį išorinio pasaulio egzistavimą. Šiame straipsnyje, rusų kalba išleistame Rusijos indologų straipsnių rinkinyje „Šabdaprakaša“ (Sankt-Peterburgas, 2011 m.), autorius kelia klausimą, kiek teisingas yra toks jogačarų filosofijos vertinimas? Remdamasis pirminiais ankstyvosios budistinės jogačaros mokyklos patriarchų Asangos ir Vasubandhaus (3-4 a.) sanskrito tekstais autorius siekia išanalizuoti jogačaros filosofų pažinimo sampratą, pamatines sąmonės-saugyklos, trijų sąmonės lygmenų ir sąmonės transformacijos koncepcijas. DAUGIAU>>>