Religija ir tekstas: žvilgsnis į hermeneutinę orientalizmo problematiką

Akademinė religijotyra ligi šol sunkiai išsivaduoja iš etalonu tapusios krikščionybės. Tai ypač akivaizdu tyrinėjant didžiąsiais religines Rytų tradicijas. Neabejotina, jog Vakarų ideologija vaidina reikšmingą vaidmenį tyrinėjant, suprantant ir interpretuojant religinį “kitoniškumą”. Tampa akivaizdu, kad keliomis taip vadinamosiomis “abraomiškomis religijomis” grindžiamas pasaulio religijų tyrinėjimas yra didžiai problemiškas. Šiame straipsnyje patyrinėsime kelis mokslininkų požiūrį apsprendžiančius kultūrinius, filosofinius veiksnius ir paanalizuosime krikščioniškosios teologijos bei Apšvietos ideologinių nuostatų poveikį akademinei religijotyrai ar “religijos studijoms”. Kas yra religija? Šiuo tikslu apžvelgsime esminius budistinės hermeneutikos bruožus ir paanalizuosime žodžio ir teksto santykį. Daugiau>>>