Sapnų kilmės teorijos indų kultūroje

Visais laikais ir visų tautų žmones magino slėpiningas sapno fenomenas. Tačiau akademinio Vakarų mokslo pasaulyje sapno prigimtimi rimčiau susidomėta tik 19 a. pabaigoje. Šis reiškinys jau nuo seniausių laikų traukė ir indų mąstytojų dėmesį, kurie yra palikę labai gausius ir įdomius sampratavimus šia tema. Neabejotinai, indų samprotavimai gali būti įdomūs šiuolaikinių psichologinių, filosofinių ir kultūrologinių sapno prigimties tyrinėjimų kontekste. Šioje studijoje nesigilinsime į tai, kaip sapnas buvo suvokiamas senoje vediškoje kultūroje ir koks vaidmuo jam skiriamas Vedų tekstuose, samhitose, -- šitai jau tyrinėjo kai kurie Indijos ir Vakarų mokslininkai. Mes gi dėmesį nukreipsime į klasikinių filosofinių, religinių bei medicinos mokyklų požiūrį į sapnus, apžvelgdami 8 a.pr.Kr. - 10 a. indų literatūrą. Pažvelkime, kokios Indijos kultūroje egzistuoja sapnų kilmės ir prigimties teorijos? Daugiau>>>