Budizmas Vakarų vaizduotėje

Budizmo suvokimas Vakaruose didele dalimi buvo ir tebėra nuspalvintas fantazijų, vaizduotės ir įvairių troškimų. Vakariečių vaizduotėje egzistavo daug skirtingų „budizmų“, nors visi jie išaugo iš to paties imaginacinio konteksto. Idėjos, kas yra ir kas nėra budizmas, buvo atitinkamų istorinių sąlygų ir modernios interpretavimo tradicijos darinys. Vakarų tyrinėtojų, filosofų vaizduojamas budizmas daugiau mums pasako apie jų pačių mąstymą, nei apie budizmą. Šiame straipsnyje bandoma aptarti esminius budizmo filosofijos ir religijos suvokimo ir interpretacijos Vakarų kultūroje metodus, išryškindami esmines kitoniškumo pažinimo ir kultūrines religijų dialogo problemas. Daugiau>>>