Tekstų interpretavimas kaip dvasinės pratybos

Koks ryšys tarp tekstų interpretavimo, jų suvokimo ir budistinės nušvitimo metodikos tradicinės budizmo hermeneutikos kontekste? Budistų požiūriu, sakralūs tekstai yra samadhi, paties Budos meditacines patirties koncentratas, kurio pažinimas ir įsisavinimas priklauso nuo mokinio meditacinės patirties ir jo sąmoningumo lygmens. Tokiu būdu, teksto suvokimas neatsiejamas nuo pastangos asmeniškai pakartoti Budos patirtį. Daugiau>>>