Patandžalio „Joga sūtra”

„Joga sūtra” – tai autoritetingiausias indų tradicinės psichofizinės ir soteriologinės disciplinos sąvadas, nurodantis, kaip eiti aštuonių pakopų tobulėjimo keliu, atstatant grynosios sąmonės skaidrumą ir autonomiškumą. Tarp II a.pr.m.e. ir III a. išminčius Patandžalis remdamasis ortodoksalios sankhjos mokyklos dualistine metafizika apibendrino ir susistemino nuo seniausių laikų Indijoje žinomus įvairias jogos idėjas ir praktikas, suteikdamas joms vieningą filosofinį bei psichologinį pagrindą. Skaitytojui siūlomas vienintelis pirmųjų dviejų „Joga sūtros“ skyrių lietuviškas vertimas iš originalo kalbos, sanskrito, papildytas platesniais vertėjo paaiškinimais, kurie remiasi autoritetingiausių šios hindų mokyklos komentatorių tekstais. Daugiau >>>