Masonija kolonijinėje Indijoje: kultūrinis, religinis ir imperinis aspektai

Nepaisant akivaizdžiai išaugusių laisvosios mūrininkijos istorijos tyrimų kolonijinis jos veiklos aspektas tebėra menkai tyrinėtas. Siame straipsnyje remiantis pirminiais Indijos masonų dokumentais, istoriniais tyrimais ir šiuolaikine kritine literatūra analizuojami kontraversiški masonijos veiklos aspektai britų kolonijiniu laikotarpiu Pietų Azijoje. Kokie buvo šios globalios institucijos esminiai buožai ir pirminės funkcijos kolonijose? Kaip paaiškinti kolonijinio masonų aktyvumo sėkmę? Kaip metropolinė masonijos valdžia reagavo į tuo metu kolonijose vykstančius nacionalinius procesus? Kokius iššūkius ir išbandymus Indijoje patiria laisvosios mūrininkijos deklaruojami kosmopolitizmo, visuotinės brolybės, progreso, tolerancijos idealai ir vertybės? Teoriškai kovojanti už atvirumo ideologiją, brolija Indijoje praktiškai išsižadėjo savo universalistinės laikysenos ir, sustiprinta nacionalizmo, kapitalizmo ir globalaus imperializmo nuostatų, veikė kaip lojali protestantiška benduomenė. Tuo pačiu britų masonija suteikė vesternizuotiems indams šalies modernizavimo viziją ir priemones, išsaugant savą religinę tradiciją krikščionybės antpuolio grėsmėje ir generuojant šiuolaikinės multi-etninės, multikultūrinės ir multireliginės Indijos viziją. DAUGIAU>>> / Siunčiamas (229KB) - Download->Open /