Ko mus gali išmokyti Indija?


2010 m. rugsėjo 15 d. LR Seime vykusios konferencijos "Lietuva ir Indija: abipusiai naudinga draugystė" metu pasirašyta steigiamoji Lietuvos–Indijos forumo deklaracija. Forumo steigėjai - LR Seimas, LR Užsienio reikalų ministerija, VU Orientalistikos centras ir Indijos–Baltijos prekybos rūmai. Forumu siekiama pristatyti visuomenei Lietuvos ir Indijos glaudesnio bendradarbiavimo poreikius ir galimybes. A. Beinorius konferencijoje skaitė šį pranešimą. DAUGIAU>>>