Apie astrologo statusą Indijos valdovo rūmuose


Kokį vaidmenį viduramžių Indijoje valdovo rūmuose turėjo Indijoje astrologas? Koks buvo astrologo institucijos socialinis ir religinis statusas? Kokios buvo pagrindinės jo veiklos funkcijos ir santykis su rūmų žyniais? Remiantis pirminiais astrologiniais ir religinis sankrito šaltiniais siekiama atsakyti į šiuos klausimus naujame straipsnyje. DAUGIAU >>>

(Straipsnis išspausdintas žurnale Acta Orientalia Vilnensia, vol. 2008, Vol. 9, Issue 2. pp. 39-56. http://www.leidykla.vu.lt/mokslo-darbai/acta-orientalia-vilnensia/acta-orientalia-vilnensia-2008-9-2-tomas/